Gillar folk dig???

1: Tittar folk på dig när du jobbar??

2: Är du populär?

3: Puttar alla dig påväg ut ur klassrummet till te.x maten eller när du har slutat för dagen?

4: Har du vänner i andar klasser?

5: Är du bra på spel?

6: npieu

7: fimwe

8: fniuwe