Gillar din crush dig tbx?!

1: Hur känner du hen?

2: Pratar ni ofta?

3: Vad brukar ni prata om?

4: Ler hen mot dig?

5: Tror du hen gillar dig?