Geologi

1: Vad är en subduktionzon?

2: Vilka studerar bergarter?

3: Hur gammal är jorden?

4: Vad är en hybrid art?

5: Vilken har den största kornstorleken av följande:

6: Vilket är jordens äldsta daterade mineral?

7: Vad är en fossil?

8: Vilket är det mest perfekt anpassade djuret som inte muterats/förändrats på miljontals år?

9: Vilken är Sveriges vanligaste bergart?

10: Vilken av dessa har inte kol i sig?