geograFI

1: HUR MÅNGA LAND HAR SVERIGE

2: ÄR SYDAFRIKA ETT LAND

3: Vad tycker åsnor om

4: tempereradzon lever jag i ja eller nej

5: sista fråga är är jag bäst