går du i engelska skolan

1: hur är maten på skolan

2: pratar man engelska på varje lektion

3: vad seger man till läraren när man kommit in

4: vad står 3pac för

5: vad kallar man lärare för

6: finns kvarsittning

7: finns det animal day när man får ta med sig ett djur till skolan

8: vad gör man innan man går in på lektionen

9: får vi ha lov tidigare en andra skolor i bland

10: går du i engelska skolan