GAGNSTA

1: DU SER DIN KOMPIS BLI SLAGEN VAD GÖR DU?

2: DIN BROR HAR INTE PENGAR KÖPA NÅT VAD GÖR DU

3: VAD KALLAR DU DINA VÄNNER

4: DIN BROR BLEV SUR OCH STACK VAD GÖR DU

5: DU HAR EN JACKA EN TRÖJA UNDER DIN BROR FRYSER VAD GÖR DU???????