Gå inte in på detta quiz!!!

1: Varför gick du in på detta quiz du kommer ändå inte klara det!!

2: Vad häter jag?

3: Hur många år är jag?

4: Vad är mitt äfter namn

5: Varifrån kommer jag?