fysik kap. 5 ljus

1: Vad är en ljuskälla ?

2: Vilken är en ljuskälla

3: Vad menas med att ljus reflekteras

4: Vilken hastighet har ljus i luft ?

5: Hur lån tid tar det för ljuset att komma från månen till solen

6: Varför bildas det skuggor ?

7: Vilken är enheten för ljusstyrka

8: Vilken är reflexionslagen ?

9: Vad stämmer om spegelbilden ?

10: Hur ser en konkav spegel ut ?

11: Hur ser en konvex spegel ut ?

12: Hur kan en konkav spegel användas ?

13: Hur kan en konvex spegel användas till

14: Vad händer med infravinkeln och brytningsvinkeln när ljus går från ett tätare ämne till ett tunnare ?

15: Vad händer med infravinkeln och brytningsvinkeln när ljus går från ett tunnare ämne till ett tätare ?

16: Vad är totalreflexion ?