Frelles Meetup Quiz

1: Vad heter valutan i Frelles stream?

2: Vilket var Frelles main game när han började streama 2015?

3: Fråga 3

4: Fråga 4

5: Lol 5