Frågor om judendomen

1: Detta är judendomens vanligaste symbol.

2: Språket som judiska bibeln är skriven på.

3: 3) Mössa som bärs av judiska män och pojkar

4: 4) Särskilt område som judar tvingades bo i.

5: Kallas den judiska helgen.

6: Kallas judisk gudstjänstlokal.

7: Tror judarna på.

8: Hände med många judar under andra världskriget.

9: Heter den moderna judiska staten idag.

10: Den judiska staten grundades detta år.

11: Judarnas bibel består av...

12: Den judiska påsken kallas för...

13: Detta bestämde FN efter andra världskriget.

14: Har en viktig roll vid den judiska gudstjänsten.