Frågor om dinosaurier

1: Hur lång är en allosaurus?

2: Vad äter en spinosarus?

3: Hur förkortas tyrannosaurus Rex?

4: Vad är en triceratops:

5: Vilken färg har en allosaurus?

6: När levde en diplodicus?

7: När levde en spinosarus?

8: Vad äter en diplodicus?

9: När levde en triceratops?

10: Vilken färg har en barosaurus?