Fox

1: Vilket operativsystem använder Fox oftast på hans dator?

2: Vad har Fox för telefon?

3: Vad heter Fox i efternamn på Facebook?

4: Under vilken årstid fyller Fox år?

5: Vilken högtid är Fox favorit?

6: Hur lång är Fox på riktigt?