FoTruckSquad

1: Är Texa med i fotrucksquad

2: Är cinna med i fotrucksquad

3: Är hallon med i fotrucksquad

4: Är himlan med i fotrucksquad

5: Är coffee med i fotrucksquad

6: Är mew mew med i fotrucksquad

7: Är fotrucksquad bäst

8: Äger fotrucksquad

9: Suger fotrucksquad