Fortnite

1: Hur många fortnite städer med namn finns det?

2: Hur många vapen finns i fortnite br?

3: Vem skapade fortnite?

4: Vem är bäst i världen på fortnite?

5: När kom fortnite