Fortnite

1: Vad heter studs mattan i fortnite

2: Vad heter staden med höga hus

3: Vad heter snipern som skjuter ett skott i taget

4: vad heter uppgraderingen på Ausalt Rifle

5: Vad hopppar man ifrån i början