Förtjärnar du kronan på musical.ly?

1: Hur många fans har du?

2: Hur många likeas får du som högst

3: Hur många videos har du gjort?

4: Har du någon som har en krona som följer dig?

5: Har du någon som har en krona som följer dig?