Formtoppning

1: I slide 5 finns en tabell som tar upp optimala tapering strategier, hur mycket anser den att man ska reducera volymen?

2: Vad anses av tabellen vara målet med tapering?

3: Vad rekommenderas man göra med träningsintensiteten?

4: Ungefär vilka prestationsförbättringar kan man förvänta sig om man genomför en bra formtoppning?

5: Vilken design på formtoppningen rekommenderas i tabellen?

6: Hur kan man med en enkel definition definiera en taper?

7: Vilket förhållande är väldigt viktigt när det kommer till formtoppning?

8: Vad är risken om en formtoppning håller på för länge?

9: Vad är en bra generell längd på en formtoppning?

10: Om man sänker volymen mycket, vad bör man då göra för att inte tappa anpassningen till träningen?

11: Man har rekomenderat att träningsfrekvensen inte ska sänkas så mycket under en formtoppning för att det verkar inte leda till prestationsförbättringar, på vilken nivå bör man behålla frekvensen?

12: Vilken typ av taper inehåller normalt störst "training load"?

13: Vilken av dessa tre tenderar att ge mest ökningar i prestationsförmåga?