floder 7:a

1: vad heter floden som rinner genom Afrika?

2: Vad heter floden som ligger i Australien

3: Vart ligger missisippifloden?

4: vad heter floden?

5: bjkfjb

6: nvjf

7: fmkdlkbnkd

8: dklbdkbn

9: fbdkdklb