Finland

1: Vad heter Finlands huvud stad

2: vad finns mycket av i Finland

3: vilka språk pratar man i Finland

4: vad brukar Finland kallas

5: hur många år tillhörde Finland Ryssland

6: hur många sjöar finns i Finland

7: hur många bor i Finland

8: vilken är valutan i Finland

9: hur stort är Finland

10: hur många bor i Helsingfors

11: tillhör Åland mest

12: vad heter bastu på Finska

13: hur lång tid tillhörde Finland Sverige

14: vilka färger är det på deras flaga