Filosofi: sanningssyn och logik

1: vem var David Hume?

2: Hur relaterar Hume till ontologin?

3: Vad betyder ontologi?

4: Vad betyder tecknet ∃?

5: 3. Para ihop följande ämnen med rätt sanningskriterier: Fysik, Biologi, Sociologi, Juridik.

6: Vad är skillnaden mellan logik och sanning?

7: Vad innebär verum faktum (att det fungerar)?

8: Vad innebär Sinne?

9: Vad innebär tillit?

10: Vad innebär överenskommelse?

11: vad betyder tecknet ∧ ?

12: vad betyder tecknet ⊻ ?

13: vad betyder tecknet ∨ ?

14: vad betyder tecknet → ?