fgh quiz

1: vad heter fgh

2: vad heter fghs bästa vän

3: vad gilla fgh mest att göra

4: vad e zuna

5: hur länge ha fgh känt bakao