Femgänget frågetest

1: Vad heter Georges Mamma

2: Vad heter den första femboken

3: Vad har Georges för ögonfärg

4: Vem är yngst i boken?