Fell

1: Vad är en ko

2: Vad är en gris

3: Vad är i träd

4: Hrwjetjt

5: Kan du flyga