Felix

1: Vilken skola kunde ja gått på?

2: Hur lång e ja?

3: När fyller ja år?

4: Vilken sport gillar ja?

5: Vem har ja känt längst ?

6: Vem e min favorit lärare?

7: Vad gillar ja mest?