F test

1: Hur gammal är Flisan

2: har hon hundar?

3: är hon kär?

4: Har hon en sjukdom?

5: Är hon rolig?