EvE online

1: Vilka har gjort EvE online?

2: Vad kallar man dom störst skeppen för?

3: Vilken ras använder drones mest?

4: Vad heter den största alliansen i EvE?

5: Vilket av dom hära skeppen är bäst för solo pvp?

6: Vilka använder Railgun som vapen?

7: vilka skepp kan använda en ddd?

8: Vad är en Arbitrator?