EU

1: Vilken är den vanligaste beslutsvägen i Ministerrådet?

2: Vilken institution lägger fram lagförslag?

3: Vilka länder grundade EG?

4: Vilka sitter i Europeiska rådet?

5: Hur många kommisionärer finns det?