Engelska

1: vad är damm på engelska?

2: vad är tjänare på engelska?

3: vad är kryssnings fartyg på engelska?

4: vad är struts på engelska?

5: vad är kylskåp på engelska?

6: vad heter åker på engelska?

7: vad heter egg "på kniven" på engeleska?