Engeling & tutte

1: Vad bråkade alltid jag och engla om på gustavslundskoman

2: Vilka år har jag och engla gått på samma skola

3: Gick vi på samma dagis

4: När bytte både jag och engla till Gustavslund?

5: Vad gjorde jag och engla nyss?

6: Vad kallar vi varandra

7: Vad är Engla rädd för?