En mobbare

1: Vad gör du om en mobbar en

2: Vad gör du om en mobbar dig

3: Vad gör du om du ser någon bli dränkt

4: Vad gör du om du ser någon bli dränkt

5: Var detta quizet roligt

6: Nu är du klar