Emma

1: Hur lång är jag

2: Hur gammal är jag

3: Var bor jag

4: Har jag en pv

5: Vad heter min pv