Emma Karabeleska

1: hur gammal är Emma

2: när fyller emma år

3: har Emma syskon

4: Hur många syskon har Emma

5: var bor emma

6: Är Emmas föreldrar skilda