emina

1: hur gammal är hon

2: vart födes hon

3: vilket husdjur har hon

4: vad heter hon i mellan namn

5: vart lever hon