Emilias quiz

1: hur många år är jag

2: vem har jag kännt längst

3: hur många sporter har jag gått på

4: vad heter min mamma

5: Hur många syskon har jag

6: vad heter min pappa