Emil markström/Reyox

1: Vad heter jag på youtube

2: Hur många år är jag????????

3: Hur många subs har jag på yt 3/2-2018 kl 11:00

4: Hur många videor har jag lagt upp på yt den 3/2-2018 kl 11:30

5: Vad heter min bror på yt 3/2-2018