Emil Hultman på Youtube

1: När födes Emil

2: Hur många år är Emil!

3: Var bor han

4: Har Emil samarbetat med olika företag

5: Gillar du Emil Hultman

6: Var födes EmilHultman

7: Vad föredrar Emil Hultman mest

8: Vad heter Emil Hultmans mamma och pappa

9: Gillar han Youtube

10: Vad siger han i börgan av hans alla videor