EMIL FORSBERG QUIZEN!!!

1: CIRKA HUR MÅNGA ÅR ÄR EMIL

2: VILKEN SPORT TYCKER HAN MEST OM

3: ÅKER HAN

4: hur många ben har jag brutit eller fått sprickor i?

5: vad är hans favorit färg