Eme

1: När vill eme INTE spela/prata med coffe

2: När blev eme utiir?

3: Vad vill eme kalla mullvad för något som hon inte får kalla henne?

4: Villken lvl är eme i ow

5: Vad heter eme irl?