elton är bäst

1: vad är Eltons favorit sport

2: är Elton bäst

3: vilken färg har elton på håret?

4: vilken är eltons favorit mat

5: hur gammal är Elton