Ellen

1: Vilket år är Ellen född

2: Vilken är Ellens favorithäst?

3: Vilken är Ellens favorit färg

4: Vilket är Ellens favorit mat

5: Vilket är Ellens favorit dag