Elin

1: När är jag född?

2: Vilket år är jag född?

3: Hur många syskon har jag?

4: Vad är mitt mellennanm?

5: Vilken bollsport går jag på?

6: Är jag en utomjording?