Edvin

1: när e jag född

2: vem e edvin kär i

3: vilken artist gillar han

4: edvin gillar drick kvarg men från vilket företag

5: gillar han matte