Edvard

1: Hur gammal är Edvard?

2: Vad har Edvard för diagnos?

3: Vad heter hans mamma?

4: Hur många syskon har han?

5: Vad är hans efternamn?

6: Vad är hans största intresse?

7: Är personen som skrivet detta kär i Edvard?

8: Vad heter hans katt?

9: Var detta ett roligt quiz?