E du populär i din klass?

1: Vill killar/tjejer i din klass va me dig

2: Hur många vänner har du?

3: Om du tappar bort ngt hjälpe ngn till att leta?

4: Får du låna andras saker (t.ex. penna o.s.v.)?

5: Hur många hänger du med under rasterna?

6: E du cool?

7: Brukar du hänga med några efter skolan?

8: Var denna quiz:en bra?

9: Sista frågan e jag bäst