E du mobbad?

1: Slår dom dig ?

2: Håller dom på med dig var dag

3: Har du kompisar ..?

4: Får du hjälp av lärare

5: Får du hjälp av dina föreldrar??