e dinna föräldrar pinsamma?

1: Om din kompis komme e det pinsammt?

2: Brykar dina föräldrar börja dansa inför folk

3: Skratar dina vänner/Bff när dom kommer till dig för dina föräldrar?

4: Vad är det som är pinsamt

5: Berätar dom om kånstiga minen från din barndom?