Donald trump

1: är han dum i huvet

2: är han dum i huvet

3: är han dum i huvet

4: är han dum i huvet

5: är han dum i huvet