Donal Trump

1: Är han dum

2: Är han en donal

3: Var jobbar han

4: Sista är de sant att Donald Trump är ljus

5: Ha ni trodde de var sista men de är är du ful