Dolly style

1: Hur många är det i dolly style?

2: Vilka ferger har det på sig?

3: Gillar det katter?

4: Har det några pvs?

5: Vill du att dolly style ska sluta sin karejär