Dolly Style 2017

1: Vad heter medlemmarna?

2: Vilken ordning kommer namnen i?

3: Hur många har slutat i Dolly Style?

4: Vad kallar Dolly Style sina fans?

5: Hur förkortar man Dolly Style?